We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Po poti življenja

by Zaria

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
    Purchasable with gift card

      €7 EUR  or more

     

1.
PO POTI ŽIVLJENJA (UPON THE TRAIL OF LIFE) (Instrumental)
2.
Glas srca 05:40
ENGLISH translation below: GLAS SRCA V sanjah videla sem drugače svet, ki ga poznamo iz vsakdanjosti; slišala sem glas, ki zbudil v meni je up. Gledam v nebo in se zamislim, kaj če strah bo premagal vse, kar v meni dobro je? Objame neznana energija me in zbistri moj pogled, mi jasno je ... Zdaj verjamem, da vsak je gospodar svoje usode, ki ga vodi, in vem, da prišel bo čas, ko vzplamti upanje tudi za mé. Gledam v nebo in se zamislim, kaj če strah bo premagal vse, kar v meni dobro je? Objame neznana energija me in zbistri moj pogled, mi jasno je ... *** GLAS SRCA (A VOICE FROM WITHIN) In my dreams I saw the world differently from the one in our everyday; I heard a voice, it awoke hope in me. Deep in thought I look at the sky, What if the fear vanquishes all that is good in me? Embraced by an unknown energy I can see clearly now, I understand... Now I believe that everyone is the master of their own fate, it shows us the way, I know the time will come, when hope finally flares for me. Deep in thought I look at the sky, What if the fear vanquishes all that is good in me? Embraced by an unknown energy I can see clearly now, I understand...
3.
Divja jaga 04:44
ENGLISH translation below: DIVJA JAGA V nočnem hladu, gozdni tišini, zbudi se spomin na pozabljene dni; na zgodbe, ki nekdaj smo jim verjeli, o gonji, ki tu se godi. Kdo ve? Je še tu, še vedno nas čaka? Pozaba je krhek ščit pred temo, ko zopet zbudijo se, zopet lovijo med mrakom in črno nočjo! Konec zdaj je mirnih dni, divja jaga se godi! Divja jaga! Bleščijo se oči in na nebu v daljavi grom grmi, med drevesi razbija in rjovi, divja jaga za večno naj lovi! »Pravljice,« rekli so, »Mit!« se smejali, razum jim resnice videt' ni dal; še tisto so noč svojo zmoto spoznali, od groze jim dih je zastal. Koraki, na stotine, tisoče bitij, v meglicah odmeva oddaljen šepet, naenkrat pa trušč in slepeča bleščava prineseta strah in trepet! Lezi v grm in se skrij, da te jaga ne dobi! Divja jaga! Bleščijo se oči in na nebu v daljavi grom grmi, med drevesi razbija in rjovi, divja jaga za večno naj lovi! *** DIVJA JAGA (WILD HUNT) In the cool of the night, the forest calm, Awakes a memory of forgotten days, Of stories we once believed in, Of a chase that is happening here. Who knows? Is it still here, still awaits us? Oblivion is but a fragile shield against darkness, When again they awake, again they hunt, Between the dusk and the blackness of night. Peaceful days have come to an end, The Wild Hunt is upon us again! The Wild Hunt! Eyes are shining bright, And thunder rumbles in the sky, Among the trees it pounds and roars, The Wild Hunt, let them forever hunt! "Fable," they told me, "Myth!" they laughed, Their reason blinded them from the truth, That very night they realized their error, With terror their breath caught in their throats. Footsteps, hundreds, thousands of beings, A faint whisper echoes through the mists, Suddenly tumult and a blinding flash, Herald terror and fright! Lie down in the bushes and hide, So that the Hunt does not get you! The Wild Hunt! Eyes are shining bright, And thunder rumbles in the sky, Among the trees it pounds and roars, The Wild Hunt, let them forever hunt!
4.
ENGLISH translation below: SPOMIN TISOČERIH DNI Tisoč let in tisoč dni ljudstva rod nas tu živi; preko prelazov, prek gorá, pot vodi do tega sveta ... Polje rastočega žita nam nudi zlato, z vrha goré kaplje rose nam misli bistré. Slavimo njo, ki daje vse – darove čudežne! Tisoč let in tisoč dni ljudstva rod nas tu živi; preko prelazov, prek gorá, pot vodi do tega sveta ... V milini dotika ljubezen v očeh se iskri, dom naš v zavetju gozdov in objemu noči. Nikdar pozabljen v mogočnosti, svet vseh pogumnih ljudi! Ti so dali za nas svoje dobro ime, da branili so častno srce. Neustrašnost poguma nam vliva moč! Tisoč let in tisoč dni ljudstva rod nas tu živi; preko prelazov, prek gorá, pot vodi do naš'ga sveta! *** SPOMIN TISOČERIH DNI (A MEMORY OF A THOOUSAND DAYS) A thousand years and a thousand days, Here our people have lived; Over mountains, over passes, A path leads to this world... A field of flourishing wheat gives us its gold, Dew from the mountaintops clears our minds. We praise Her, who gives us all -- miraculous gifts! A thousand years and a thousand days, Here our people have lived; Over mountains, over passes, A path leads to this world... With a tender caress, love lights up the eyes, Sheltered by forest, embraced by the night is our home. Never forgotten in all its might, the world of all those who are brave. For us they sacrificed their good name, To defend the honourable heart. Their dauntless bravery keeps us strong! A thousand years and a thousand days, Here our people have lived; Over mountains, over passes, A path leads to our world.
5.
Temnina 06:35
ENGLISH translation below: TEMNINA Kaplja grenkobe je kanila v oči. Čas samote kljuje srčnost ljudi. Otopelost čutov hrani gnev. Bulvar davno umrlih sanj kopni. Daj, naj odpro se vrata, naj uzrem izhod v tej temi! Pusti mi še živeti, brez utvar in morij! Plod bojazni blodna misel se zdi. Strah, neizbrisno vtisnjen v senci ljudi. Hladne so besede brez glasu. Utapljam se v pozabi svetlih dni. Daj, naj odpro se vrata, naj uzrem izhod v tej temi! Pusti mi še živeti, brez utvar in morij! Daj mi nazaj kreposti, da snamem temo izpred oči. Dvome naj jutro vzame, ko jok me zbudi ... *** TEMNINA (DARKNESS) A drop of bitterness has tainted the eyes. A time of loneliness tears at the valour of men. Numbness of senses feeds the anger, Boulevard of dreams long dead melts away. Let the door open, Let me see the light in the dark! Let me live on, Without illusions and oppression! Blundering thoughts seem a fruit of unease, Fear, indelibly stamped in the shadow of men. Cold are the voiceless words. I drown in the oblivion of brighter days. Let the door open, Let me see the light in the dark! Let me live on, Without illusions and oppression! Give me back my virtue, To lift the darkness from my eyes, Let morning take away the doubts, When weeping awakens me...
6.
Nov začetek 04:32
ENGLISH translation below: NOV ZAČETEK Leta bitke so za mano, v rokah nosim svojo zmago dalje. Bol srca mi je tuja, moj pogled izostren, vidim svojo slavo. V prsih mirnost zapečatena vliva mi pogum za nove cilje. Moj ponos je povrnjen, strah pregnan iz duha, vidim svojo slavo. Čutiš moj utrip? Vidiš moje sanje? Glej, in daj mi svojo dlan, povedem te v ta kraj miru. Pesem zmagoslavja slišim in v mislih vedrina mi razum bodri. Vsak korak je premišljen, dvomi del preteklosti. Svojo slavo živim! Čutiš moj utrip? Vidiš moje sanje? Glej, in daj mi svojo dlan, povedem te v ta kraj miru. *** NOV ZAČETEK (A NEW BEGINNING) Years of battle are behind me, In my hands I carry my victory onwards. Heart's pain is unknown to me, my gaze focused, I can see my glory. Inside my chest calmness is sealed, It gives me courage to reach new goals. My pride is restored, fear driven from the spirit, I can see my glory. Can you feel my heartbeat? Can you see my dreams? Behold and give me your hand, I will take you to the place of peace. I can hear the song of triumph and Serenity cheers my sense. Every step is thought out, doubts a thing of the past. I live my glory! Can you feel my heartbeat? Can you see my dreams? Behold and give me your hand, I will take you to the place of peace.
7.
ENGLISH translation below: POZABLJENI SVET Pomnim dotik nežnih trav, pesem gozdov in modrino nad nami; pomnim te čarne širjave, ki so postale pepel. Daj, zadnji pogled, zadnji spomin, zastri mi oči pred zlobo ljudi, pred ognjem v temi; pozabljeni čas, zastri mi oči. Pomnim obrise v megli, svetle oči, upajoče poglede; pomnim toplino obrazov, ki so postali spomin. Daj, zadnji pogled, zadnji spomin, zastri mi oči pred zlobo ljudi, pred ognjem v temi; pozabljeni čas, zastri mi oči. Kaj, ko pade svet iluzij? Kaj ostane takrat? Daj, povej! Daj, resnico povej! Nemi krik, zvezde sij. Daj, zadnji pogled, edini spomin, menjaj oči; dovolj je krvi, naj ogenj zaspi; najdeni čas, odpri nam oči! *** POZABLJENI SVET (A FORGOTTEN WORLD) I recall the touch of the grass, The song of the forests, And the blue above us; I recall those enchanting expanses, Now all turned to ash. Let the last glance, the last memory, Veil my eyes from the evil of men, from flames in the night, Forgotten time, veil my eyes. I recall shapes in the mist, Brightest of eyes, Gazes full of hope, I recall the warmth of all those faces, Now all turned to memory. Let the last glance, the last memory, Veil my eyes from the evil of men, from flames in the night, Forgotten time, veil my eyes. “What when the world of illusions falls? What will remain? Tell me! Tell me the truth!” Silent scream, Glow of the star. Let the last glance, the last memory, Change the eyes, enough blood, let the flame sleep, Time found anew, open our eyes!
8.
ENGLISH translation below: MOČ BREZ IMENA Nekoč bregovi njegovega rodu bili so polni vseh dobrot, a zdaj v strašni njih tegobi v vsaki stvari vidijo nešteto zarot. Bil je dan, bilo je sonce, čudne sile vodile so korak moža; po znani poti mnogih lovov priveden je bil do tja. V vetru valov med glasovi volkov izgovarja njeno se ime ... To bitje novo, vsem prelepo, rekli so, da zlo goji; so mreže vrgli v svoje dobro, da v njih se zlo to ulovi. A vselej moč je tega bitja le čar modrosti in življenja; sledila je usodi brezmejno in zaključila vsa njih trpljenja. V vetru valov med glasovi volkov izgovarja njeno se ime ... Brez strahu, brez okov, v ledeni senci sledi njeno ime ... Lelila ... V drugem svetu, prej neznanem, nova pot se vsem odpira. Večnost ni jim več bojazen, srce ima mir spokoja. V vetru valov med glasovi volkov izgovarja njeno se ime ... Brez strahu, brez okov, v ledeni senci sledi njeno ime ... Lelila... *** MOČ BREZ IMENA (A NAMELESS POWER) Once the shores of his people, Were full of plenty, But now in their horrible misfortune, Everywhere they see countless threats. There was the day, there was the Sun, Curious forces guided the steps of a man, On a familiar trail of many hunts, To that place he was led. In a wind of waves, Among the cries of wolves, Her name is spoken... This new being, all find her fair, They said she brings evil; For their own good, nets were thrown, To ensnare this evil. But always the power of this being, Is but a charm of wisdom and life, Boundlessly she followed her fate And ended their sufferings. In a wind of waves, Among the cries of wolves, Her name is spoken... Without fear, without bonds in the icy shadow Her name follows... Lelila... In a new world, unknown before, A new path opens for all, No longer they fear eternity, The heart has a peace of mind. In a wind of waves, Among the cries of wolves, Her name is spoken... Without fear, without bonds in the icy shadow Her name follows... Lelila...
9.
ENGLISH translation below: NA ODPRTO MORJE Glej, že nebo se jasni in glej, zvezda vzhoda nam kaže pot med razburkane vode, skoz' meglo in nemir. Glej, v žarkih redči se megla in glej, vode stekajo se čez rob, (to je) rob sveta, kjer usoda je tok, usmerjen navzven. Razpnite vsa jadra, da ujamemo veter vzhodne zvezde; stran čaka nas pot nepoznana, naš nov izziv. Nihče naj se novosti ne brani, svet je na naši dlani; čakajo nas nova pota, vse skrivnosti sveta. Sonce zahaja na obzorju, slika rdeče nebo, nas je srce že željno poti, ven, v odprti svet. Glej, na obzorju se riše svet, dimenzija, kjer nisi ujet, kjer so meje mogočega višje od neba. Razpnite vsa jadra, da ujamemo veter vzhodne zvezde; stran čaka nas pot nepoznana, naš nov izziv. Nihče naj se novosti ne brani, svet je na naši dlani; čakajo nas nova pota, vse skrivnosti sveta. Sonce vzhaja na obzorju, dan se prebuja iz noči, nas je srce že željno poti, ven, na odprto morjé. *** NA ODPRTO MORJE (TO THE OPEN SEA) Behold, the sky clears and behold, The eastern star shows us the way To turbulent waters, Through fog and unrest. Behold, the fog thins in the sun and behold, Waters flow over the edge, (This is) the edge of the world, where destiny governs the flow, Leading it outwards. Unfurl all the sails Let us catch the wind of the eastern star; Away, an unknown path awaits, Our new challenge. No one deny the new, The world is in out palm; New paths await, All the mysteries of the world. The Sun sets upon the horizon, It paints the sky in red, Our hearts are eager to go, Out to the open world. Behold, the horizon paints the world, A dimension where no one is trapped, Where the possibilities Are greater than the sky. Unfurl all the sails Let us catch the wind of the eastern star; Away, an unknown path awaits, Our new challenge. No one deny the new The world is in out palm; New paths await, All the mysteries of the world. The Sun rises upon the horizon, The day awakes from the night, Our hearts are eager to go, Out to the open sea.
10.
Sledi zvezdi 04:02
ENGLISH translation below: SLEDI ZVEZDI Sledi zvezdi, naj korak vodi te. Sledi zvezdi, sledi soncu naprej, korak naj vodi te. Vsaka pot se začne, ko se stran znova obrne; vodi nas v nepoznani kraj, upov polno obzorje. Sled za sledjo pustimo znak, da se ponovno borimo za obstoj, in dan nam je čas, da zgodi se nas usoda. Sledi zvezdi, sledi soncu naprej, korak naj vodi te. Preko vseh teh ovir novo sonce v nas bo spet zasijalo; nikdar se pot ne konča, vedno vodi nas prek vsega. Sledi zvezdi, sij na obzorju, korak naj vodi te daleč stran. Prepusti se, naj vodi te misel; kar je bilo, je le nem odsev. Nova možnost, da ponovno se vzdigneš, krila naj dajo ti vzgon. Sledi zvezdi, naj korak vodi te. Sledi zvezdi, sij na obzorju, korak naj vodi te daleč stran. *** SLEDI ZVEZDI (FOLLOW THE STAR) Follow the star, Let your footsteps guide you. Follow the star, Follow the sun onwards, Let your footsteps guide you. Every journey begins When a new page is turned; It leads us to a place unknown, A horizon full of hope. Trace after trace we leave, A sign that we again fight for our existence, We have been given the time, To reach our destiny. Follow the star, Follow the sun onwards, Let your footsteps guide you. Past all those obstacles, A new sun will shine within us again; The journey never ends, It leads us over it all. Follow the star, A glow upon the horizon, Let your footsteps guide you Far away. Surrender yourself, let the thought guide you, What used to be is but a silent reflection. A new opportunity to rise once again.
11.
SPEV ZMAGOSLAVJA (A SONG OF TRIUMPH) (Instrumental)

credits

released December 18, 2014

license

all rights reserved

tags

about

Zaria Ljubljana, Slovenia

A new splendour has adorned the firmament, and underneath the emerging star a band of six came together – Zaria lit the heavens with a mighty shimmer. Drawing from an inexhaustible fountain of shared zeal, creativity, and friendship, the band members’ eyes are forever set on the future, seeking new stories, new melodies, new challenges: treading with determination Upon the Trail of Life. ... more

contact / help

Contact Zaria

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like Zaria, you may also like: